Showing all 8 results

Dây thừng con gà Cock – SiamBrother với chất liệu từ PP cao cấp, hàng Thái Lan vô cùng chắc chắn và bền bỉ. Dưới đây là bảng khối lượng và giá dây thưng bô con gà Thái Lan:

Dây 3mm: cân nặng ~ 1kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 4mm: cân nặng ~ 2kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 5mm: cân nặng ~ 3kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 6mm: cân nặng ~ 4kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 7mm: cân nặng ~ 6.3kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 8mm: cân nặng ~ 8kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 10mm: cân nặng ~ 12.3kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 12mm: cân nặng ~ 18kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 14mm: cân nặng ~ 22kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 18mm: cân nặng ~ 34kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 20mm: cân nặng ~ 42kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 22mm: cân nặng ~ 52kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 24mm: cân nặng ~ 62kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 26mm: cân nặng ~ 72kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 28mm: cân nặng ~ 83kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn
Dây 30mm: cân nặng ~ 94kg/cuộn – Dài 220 mét/cuộn