Dây thừng nhựa PP Thái Lan phi 8mm/7.2kg/200m

936.000