Dây thừng nhựa PP Thái Lan phi 5mm/3.73kg/200m

500.000