Dây thừng nhựa PP Thái Lan phi 14mm/22kg/200m

2.860.000