Dây thừng nhựa PP Thái Lan phi 10mm/12kg/200m

1.560.000