Dây thừng PP con beo 14mm 17kg/cuộn/200 mét

2.843.100