1kg dây thừng trang trí sợi đay phi 2.5mm

130.000