10 mét dây thừng trang trí sợi đay phi 8mm

50.000