Dây thừng PP con beo 5mm 2.2kg/cuộn/200 mét

364.650