Dây thừng PP con beo 12mm 12kg/cuộn/200 mét

1.625.000