Dây thừng PP con beo 12mm 12kg/cuộn/200 mét

2.112.500