Dây thừng PP con beo 16mm 23kg/cuộn/200 mét

2.468.000