Dây thừng PP con beo 16mm 23kg/cuộn/200 mét

3.208.400