1kg dây thừng trang trí sợi đay phi 3mm

110.000,0