Thanh gỗ thông tròn dài 1m đường kính 2.8cm (28mm)

40.000