Dây macrame 5mm xoắn màu tím

75.000,0150.000,0

  • Độ dày dây: 5mm
  • Chất liệu: cotton 100%
  • Màu: tím hoa cà như hình
  • 1kg khoảng 180m.
  • Cấu tạo từ 3 sợi xoắn
Xóa