Thanh gỗ thông tròn dài 1m đường kính 3.5cm (35mm)

60.000