Dây thừng PP con beo 18mm 29kg/cuộn/200 mét

4.712.500