Dây thừng PP con beo 10mm 9kg/cuộn/200 mét

1.193.400