Dây thừng PP con beo 10mm 9kg/cuộn/200 mét

918.000