Dây thừng PP con beo 8mm 5.6kg/cuộn/200 mét

928.200