Thanh gỗ thông tròn dài 1m đường kính 6cm (60mm)

185.000