Thanh gỗ thông tròn dài 1m đường kính 5cm (50mm)

140.000