Dây thừng PP con beo 6mm 3.4kg/cuộn/200 mét

530.400