Dây thừng macrame 5mm xoắn màu xanh xám pastel

75.000 150.000