Dây thừng macrame 3mm xoắn màu xanh pastel

75.000 150.000