Dây thừng chịu lực phi 16mm cứu hộ, cứu sinh, leo tường sơn nước

29.000