Dây thừng chịu lực cứu hộ, cứu sinh, leo tường sơn nước không thấm nước phi D25mm

38.000