Dây thừng chịu lực phi 25mm cứu hộ, cứu sinh, leo tường sơn nước

38.000