Dây thừng nhựa PP con công Thái Lan phi 3mm/1kg/200m

130.000