Thanh gỗ tròn 2m đường kính 2cm làm lều vải

45.000