Thanh gỗ thông tròn dài 1m đường kính 4cm (40mm)

94.000