Dây thừng neo tàu PP 8 tao 80mm/636kg/200m

60.420.000