Dây thừng neo tàu PP 8 tao 80mm/636kg/220m

37.700.000