Dây thừng neo tàu PP 8 tao 70mm/479kg/200m

45.505.000