Dây thừng neo tàu PP 8 tao 65mm/465kg/200m

44.080.000