Dây thừng neo tàu PP 8 tao 50mm/273kg/200m

25.853.000