Dây thừng neo tàu PP 8 tao 50mm/273kg/220m

16.700.000