Dây thừng neo tàu PP 8 tao 40mm/182kg/200m

17.221.000