Dây thừng neo tàu PP 8 tao 30mm/103kg/200m

9.785.000