Dây thừng neo tàu PP 8 tao 20mm/42kg/200m

3.990.000