Dây thừng neo tàu PP 8 tao 18mm/35kg/200m

3.325.000